Shop

Hoa tươi

Lan Hồ Điệp

Đào tạo cắm hoa

Sản phẩm nổi bật

Kệ hoa chúc mừng

Kệ hoa chúc mừng – CM80

2,000,000 

Kệ hoa chúc mừng

Kệ hoa chúc mừng – CM53

900,000 

Kệ hoa chúc mừng

Kệ hoa chúc mừng – CM12

700,000 

Kệ hoa chúc mừng

Kệ hoa chúc mừng – CM11

700,000 

Hoa cầm tay cô dâu

Hoa cầm tay cô dâu – CD33

Hoa cầm tay cô dâu

Hoa cầm tay cô dâu – CD30

Hoa cầm tay cô dâu

Hoa cầm tay cô dâu – CD21

Sản phẩm bán chạy

250,000 

Hoa cầm tay cô dâu

Hoa cầm tay cô dâu – CD16

200,000 
700,000 
1,000,000 

Kệ hoa chúc mừng

Kệ hoa chúc mừng – CM06

800,000 

Kệ hoa chúc mừng

Kệ hoa chúc mừng – CM38

1,000,000 

Kệ hoa chúc mừng

Kệ hoa chúc mừng – CM70

1,400,000 

Hoa cầm tay cô dâu

Hoa cầm tay cô dâu – CD27

400,000 

Sản phẩm mới

Dịch vụ