Shop

Hoa tươi

Lan Hồ Điệp

Đào tạo cắm hoa

Sản phẩm nổi bật

Kệ hoa chúc mừng

Kệ hoa chúc mừng – CM80

2,000,000 

Kệ hoa chúc mừng

Kệ hoa chúc mừng – CM53

900,000 

Kệ hoa chúc mừng

Kệ hoa chúc mừng – CM12

700,000 

Kệ hoa chúc mừng

Kệ hoa chúc mừng – CM11

700,000 

Hoa cầm tay cô dâu

Hoa cầm tay cô dâu – CD33

Hoa cầm tay cô dâu

Hoa cầm tay cô dâu – CD30

Hoa cầm tay cô dâu

Hoa cầm tay cô dâu – CD21

Sản phẩm bán chạy

250,000 

Hoa cầm tay cô dâu

Hoa cầm tay cô dâu – CD20

500,000 
600,000 
300,000 

Kệ hoa chúc mừng

Kệ hoa chúc mừng – CM10

700,000 

Kệ hoa chúc mừng

Kệ hoa chúc mừng – CM42

1,000,000 

Kệ hoa chúc mừng

Kệ hoa chúc mừng – CM74

1,500,000 

Hoa cầm tay cô dâu

Hoa cầm tay cô dâu – CD31

550,000 

Sản phẩm mới

Dịch vụ